Korzystanie ze strony internetowej www.hotelprudnik.pl oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

Definicje

 1. Administrator – Eryk Kurpet, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Hotel Oaza Eryk Kurpet z siedzibą: ul. Zwycięstwa 2, 48-200 Prudnik, NIP 753 147 47 63.
 2. Użytkownik – każda osoba odwiedzająca stronę internetową.
 3. Strona – strona internetowa i blog znajdujące się pod adresem www.hotelprudnik.pl

Informacje ogólne

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Eryk Kurpet, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Hotel Oaza Eryk Kurpet z siedzibą: ul. Zwycięstwa 2, 48-200 Prudnik, NIP 753 147 47 63.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także technologii pojawiających się na stronie internetowej.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności i Polityce Cookies. Każdego Użytkownika strony obowiązuje aktualna Polityka Prywatności i Polityka Cookies.
 4. W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies proszę kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: rezerwacja@hotelprudnik.pl
 5. Podczas wizyty na stronie automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty Użytkownika, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane te mogą zostać użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych lub personalizacji zawartości strony. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i są przetwarzane jedynie w celu administrowania stroną.
 6. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie.
 7. Dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione, którzy są zobowiązani do zachowania tych danych w tajemnicy oraz firmy, z którymi zostały podpisane stosowne umowy.
 8. Administrator informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 9. Dane mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od nas tych danych.
 10. Na stronie mogą pojawić się linki kierujące do innych stron. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.
 11. Jeżeli Użytkownik stwierdzi, że przy przetwarzaniu jego danych osobowych dopuszczono się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, ma możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwana dalej RODO.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych dobrowolnie danych osobowych za pomocą formularzy w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu kontaktu z Administratorem, pytań o usługi, dokonania procesu obsługi zgłoszenia, itp.
 4. Podczas wizyty na stronie automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty Użytkownika, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane te mogą zostać użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych lub personalizacji zawartości strony. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i są przetwarzane jedynie w celu administrowania stroną.
 5. Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji
  2. usunięcia danych osobowych, o ile dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualne obowiązujące przepisy prawa
  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  4. uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące oraz sposobie udostępniania danych
  5. wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  6. cofnięcia zgodny na przetwarzanie danych o ile Użytkownik taką wyraził
  7. wzniesienia skargi do nadzoru
  8. W powyższych celach należy skontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: rezerwacja@hotelprudnik.pl
 6. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie.
 7. Dane osobowe będą przetrzymywane przez okres do wykonania usługi. Jeżeli Użytkownik nie zdecyduje się na korzystanie z usług Administratora, jego dane zostaną usunięte do 30 dni od podania danych osobowych. Dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy oraz firmy, z którymi zostały podpisane stosowne umowy. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich w rozumieniu RODO.
 8. Administrator informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 9. Podstawą przetwarzania danych osobowych podanych przez Użytkownika jest wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Zgoda jest wyrażana poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza.
 10. Dane osobowe podane przez Użytkownika mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania tych danych.
 11. Na stronie mogą pojawić się linki kierujące do innych stron. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.
 12. Jeżeli Użytkownik stwierdzi, że przy przetwarzaniu jego danych osobowych dopuszczono się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, ma możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Informacje w formularzu kontaktowym

 1. Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.
 2. Dane podane w formularzu kontaktowym są przetwarzane w celu kontaktu w sprawie usług i produktów.
 3. Przez formularz podbierane są dane takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, temat i treść zapytania
 4. Użytkownik podaje dane dobrowolnie, jednak jest to konieczne do osiągnięcia celu lub podjęcia działań związanych z ich podaniem.

   Technologie

   1. Administrator może stosować technologie, które obserwują działania podejmowane przez Użytkownika w ramach strony:
    1. Google Analytics – w celu analizy statystyk
    2. Pixel Facebook – w celu zarządzania reklamami oraz prowadzenia działań marketingowych.

   Logi serwera

   1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkownika podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
   2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
    1. czas nadejścia zapytania i czas wysłania odpowiedzi,
    2. informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP/HTTPS,
    3. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik,
    4. informacje o przeglądarce Użytkownika,
    5. informacje o adresie IP.
   3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
   4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

   Polityka plików cookies

   1. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies (tzw. “Ciasteczkach”).
   2. Pliki Cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strony. Ciasteczka przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej. Ciasteczka zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   3. Pliki Cookies wykorzystywane są w następujących celach:
    1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych
    2. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych: Facebook, Instagram.
   4. W ramach strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Ciasteczka „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików ciasteczek lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
   5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie ciasteczek. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
   6. Ograniczenia stosowania Ciasteczek mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie.
   7. Pliki Ciasteczek zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów.
   8. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików Cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics, Polityka prywatności serwisu Facebook, Polityka prywatności serwisu Instagram.
   9. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać Ciasteczek, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi ciasteczek może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze strony.